كلمات اغنية مليت يارا مكت...

مليت يا خلي السهر ومليتها روحي، واليوم بيا فاض بيا صمتي وبوحي، حبيته في سر وجهر والكل سمع نوحي، واليوم بدري توه يدري طابت.

  0 Votes    0 Comments   Share   Add Bookmark

Comments

Please login or register to comment

Featured